Koldioxidneutral mens

hiilineutraalit Vuokkoset

Miljön är en hjärtesak för oss som tillverkare av Vuokkoset-produkterna. Vi beaktar miljöpåverkan under hela produktens livscykel, vid allt från val av råvaror tills produkten slängs, så att även de kommande generationerna får njuta av vår rena natur. Vi har undersökt växthusutsläppen från Vuokkoset-produkterna noggrant. Vi kan stolt att berätta att alla Vuokkoset-produkter är koldioxidneutrala! Mensskyddens koldioxidneutralitet uppstår bl.a. genom dessa konkreta åtgärder:

Endast certifierad vattenkraft

Vi använder enbart el som certifierat har producerats med vattenkraft. Vattenkraft är en förnybar energi som inte ger upphov till några koldioxidutsläpp. Med det här valet minskar vårt koldioxidavtryck med 285 ton CO2 om året. Det motsvarar den årliga uppvärmningen av 100 elvärmda egnahemshus eller en körsträcka på 1,4 miljoner kilometer med en bensindriven bil!

Allt produktionsavfall bränns till energi

Allt avfall från produktionen bränns till energi nära vår fabrik i Veikkola, i Ämmässuo. Alltså hamnar inget avfall på soptippen.

Designat och tillverkat i Finland

Produktutvecklingen för och tillverkningen av Vuokkoset-produkter sker i Finland och vi använder bara rena och säkra råvaror. Vi försöker alltid välja finländska råvarutillverkare eller serviceleverantörer och försöker samtidig stödja sysselsättningen i Finland. Som tecken på detta har alla Vuokkoset-bindor och trosskydd fått märket Nyckelflaggan.

Du kan läsa vår detaljerade rapport över koldioxidavtrycket här.

Efter alla de här konkreta åtgärderna kompenserar vi den resterande mängden koldioxidutsläpp genom att välja projekt som har certifierats som Gold Standard av FN:s Climate Neutral Now-program, så att nyttan ska vara så stor som möjligt över hela världen. Vuokkoset-produkternas koldioxidneutralitet är ett viktigt steg för vår miljö. På det här viset vill vi vara föregångare och även utmana övriga företag – och konsumenter – till att minska sina koldioxidutsläpp.

Dela artikel:
Nuoria inspiroiva ja kannusta latausikoni