Ansvarighet

Med respekt för en ömtålig hud och miljön

Det är en hederssak för oss att tillverka produkter som respekterar inte bara din ömtåliga hud, utan även vår ömtåliga miljö. Hörnstenarna för vårt företag är finländskheten, ansvaret för miljön, hudvänligheten och den höga kvaliteten på våra produkter.

Allergiatunnus

Allergi-, Hud- och Astmaförbundets märke

Alla Vuokkoset-produkter har godkänts av Allergi-, Hud- och Astmaförbundet.

Nordic Swan ecolabel

Svanen

Som ett bevis på vårt miljöansvar har Vuokkoset-produkterna beviljats märket Svanen.

Tehty Suomessa avvainlippu

Tillverkade i Finland

All design och produktion i fråga om våra produkter äger rum in Finland, under säkra och ansvarstagande arbetsförhållanden.

Vegan

Veganskt

Vuokkoset Bio-produkterna är veganska och har fått V-label. De innehåller ingenting animaliskt.

EU ecolabel

EU-miljömärket

Produkterna i Vuokkoset Bio-serien är världens första mensskydd som är märkta med EU:s miljömärke.

Allergi-, Hud- och Astmaförbundets märke är en garanti för hudvänligheten

Vårt familjeföretag har haft ett långt samarbete med Allergi-, Hud- och Astmaförbundet. Allergi-, Hud- och Astmaförbundets märke är ett tecken på en produkt som uppfyller noggranna produktspecifika kriterier. Produkterna innehåller inga parfymer, blekningsmedel eller andra allmänt irriterande eller allergiframkallande ämnen.

Vid framställningen av våra produkter beaktar vi de problem som är typiska för en finländsk hud samt hudens känslighet. Vi använder enbart de bästa, utvalda och säkra råvarorna. Förutom vårt grundsortiment ingår även bindor och trosskydd med bomullsyta samt tamponger av 100 % ekologisk bomull i sortimentet.

Svanmärkningen är ett tecken på säkerhet

All mänsklig verksamhet lämnar sina spår i miljön. Vi gör val som påverkar vår livsmiljö varje dag.

Miljöns läge är något som berör oss alla eftersom vår hälsa och hur vi mår är beroende av naturens, jordmånens och atmosfärens renhet. Genom att välja Vuokkoset kan du vara säker på att produktens miljöpåverkan har beaktats under hela produktens livscykel, från materialvalen till återvinning av den använda produkten.

Som ett bevis på vårt miljöansvar har Vuokkoset-produkterna beviljats märket Svanen. Eftersom kraven på Svanmärkta produkter och produktionen av dem är mycket strikta är det ingen självklarhet att engångsprodukter får Svanmärket. Alla materialen och råvarorna i våra produkter ska ha tillverkats så att det sparar energi och tar ansvar för miljön.

Inga skadliga kemikalier

Svanmärkta produkter får inte innehålla kemikalier som är skadliga för människor eller miljön och som kan hamna i naturen. Det finns alltså inga skadliga kemikalier som rayon, färgämnen, blekningsmedel eller parfymer i Vuokkoset-produkterna. Därmed har du ett problem mindre att oroa dig över under mensen.

Nej till avfall på soptippen, ja till förnybar energi

Vi beaktar alla miljöeffekter som följer av tillverkningen av produkterna och har lyckats minimera mängden avfall från vår produktion. Tillverkningen av våra produkter ger inte upphov till något soptippsavfall utan allt produktionsavfall bränns. Värmen från detta används som energi. Våra produktionsanläggningar använder till 100 % förnybar el som är certifierat producerad med vattenkraft. Vi utvecklar ständigt våra produkter så att de är allt mer miljövänliga!

Koldioxidneutrala och veganska Bio-serien

Vuokkoset Bio-seriens produkter är koldioxidneutrala. Koldioxidneutraliteten uppstår bl.a. av dessa konkreta åtgärder: Vi använder enbart el som certifierat har producerats med vattenkraft. Allt produktionsavfall bränns och används till energi och produkterna designas och tillverkas i Finland.

Vuokkoset Bio-serien är även vegansk. Som bevis på det har den fått V-label.

 

Läs artikeln om koldioxidneutralitet

Vi är ett familjeföretag med en historia och en framtid

 

Läs vår berättelse

Nuoria inspiroiva ja kannusta latausikoni