FAQ

Tillverkning

Vad tillverkas Vuokkoset-produkterna av? Vad innehåller de?

Alla Vuokkoset-produkter är dermatologiskt testade och innehåller aldrig parfymer, dofter, klor eller andra kemikalier som är onödiga för dig.

Bio-serien
Vuokkoset Bio-mensskydden tillverkas av 100 % ekologisk bomull och klorfri cellulosa. Ytskiktet mot huden är av 100 % ekologisk bomull. Cellulosan i det absorberande och mellanskiktet har tillverkats av nordiskt trä. I trosskydden är det absorberande skiktet av ekologisk bomull. Blekningen av cellulosan sker utan klor. Bindans bottenyta är av biologiskt nedbrytbar plast som har tillverkats i Finland. De använda bindorna och trosskydden kan slängas i hushållskomposten eller med blandavfallet. De tunna bindornas förpackningspåse är av det förnybara materialet Green PE men komposteras inte helt.

Cotton-serien
Cotton-mensskydden tillverkas av 100 % ekologisk bomull och klorfri cellulosa. Ytskiktet mot huden är av 100 % ekologisk bomull. Mellanskiktet under ytskiktet är av fibertyg. Cellulosan i det absorberande och mellanskiktet har tillverkats av nordiskt trä. I det absorberande skiktet använder vi även natriumpolyakrylat som absorberar fukt effektivt. Bindornas och trosskyddens bottenyta är av PE-plast och bakpappret är av silikoniserat papper. Bindorna packas individuellt i PE-plast och i ett plasthölje och trosskydden packas i en kartongförpackning.

Valkoinen-serien
Trosskydden i Valkoinen-serien tillverkas av finländsk, syreblekt och klorfri cellulosa samt av fibertyg som har producerats i Europa. I det absorberande skiktet använder vi även natriumpolyakrylat som absorberar fukt effektivt. Bindornas och trosskyddens bottenyta är av PE-plast och bakpappret är av silikoniserat papper. Bindorna packas individuellt i PE-plast och i ett plasthölje och trosskydden packas i en kartongförpackning.

Är Vuokkoset-produkterna biologiskt nedbrytbara?

Ala Vuokkoset Bio-bindorna och -trosskydden och deras individuella förpackningar samt Organic-tampongerna är biologiskt nedbrytbara. Produkterna i Vuokkoset Cotton- och Valkoinen-serien är inte biologiskt nedbrytbara.

Vilket slags miljö- och klimatpåverkan har tillverkningen av Vuokkoset-produkterna?

Vuokkoset Bio-serien är helt koldioxidneutral! Vi beaktar miljövärdena vid tillverkningen av alla våra produkter och under hela produktionskedjan, vid allt från valet av råvaror till hur man gör sig av med produkten.
Vi väljer alla våra råvaruleverantörer så att de även tar sitt ansvar för miljön. Även materialen för våra produkter väljs på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Vi väljer att använda certifierad bomull i våra produkter och gör kontinuerligt våra produkter mer miljövänliga. Återvinning är viktigt för oss och därför är våra förpackningar antingen av vegetabilisk plast, polyeten eller kartong. Det går utmärkt att antingen återvinna eller bränna dem.
Vi bränner allt produktionsavfall till energi och därför hamnar inget produktionsavfall på soptippen. I vår produktionsanläggning använder vi enbart miljövänlig el som certifierat har producerats med vattenkraft. Vattenkraft är en förnybar form av energi som inte ger upphov till några koldioxidutsläpp.

Innehåller Vuokkoset-produkterna parfymer eller fetter?

Vuokkoset-produkterna innehåller varken parfymer eller fetter.

Vad tillverkas Vuokkoset-produkterna av?

Alla Vuokkoset tunnbindor och trosskydd tillverkas i vår egen fabrik i Veikkola. Organic-tampongerna tillverkas på ett ansvarsfullt sätt av vår europeiska partner.

Hudvänlighet och användning

Är Vuokkoset-produkterna hudvänliga?

Alla Vuokkoset-produkter har Allergi-, Hud- och Astmaförbundets märke som ett tecken på deras hudvänlighet. Produkterna innehåller inga parfymer, blekningsmedel eller andra allmänt irriterande eller allergiframkallande ämnen.
Alla Vuokkoset-produkter är dermatologiskt testade och innehåller aldrig parfymer, dofter, klor eller andra kemikalier som är onödiga för dig.

Hur ger jag feedback om Vuokkoset-produkterna?

All feedback vi får är ytterst viktig för oss. Du kan ge oss feedback via formuläret Kontakta oss som du hittar här.

Certifikat

Vad är FSC-certifikatet för något?

FSC, dvs. Forest Stewardship Council, är världens första internationella system för certifiering av skog och agerar för skogsvård som beaktar miljön och är ansvarsfull. Muumi Baby-blöjornas FSC-certifikat är en av våra satsningar för hållbar utveckling, samhällsansvar och ansvarsfull skogsvård.
Som huvudsaklig råvara har alla Vuokkoset-produkter FSC-certifierad cellulosa från FSC-certifierade finländska barrskogar. Den finländska skogsvården använder inga kemiska bekämpningsmedel som glyfosat till att bekämpa sly, så cellulosan i våra blöjor är trygg för barnet. Det innebär att nya träd planteras i stället för dem som fällts, precis som för ansvarsfull skogsvård. Genom att välja Muumi Baby-blöjor deltar du i att skydda de nordiska skogarnas mångfald. Läs mer om FSC på FSC:s webbplats.

Vad betyder Svanmärket?

Kriterierna för Svanmärket har gjorts upp ur en livscykelsynvinkel, från valet av råvaror till hur man gör sig av med produkten. Syftet med Svanmärket är att säkerställa att produkten är miljövänlig, med beaktande av produktionsprocessen, användningen av produkten och avfallshanteringen. Svanmärket har fastställt strikta och noggranna kriterier för vad blöjorna får innehålla och vad man får använda som tillsatser under produktionsprocessen. Svanmärkta produkter får inte innehålla några ämnen som är skadliga för hälsan eller miljön. Även materialen i blöjorna ska ha tillverkats med små utsläpp, utan att belasta miljön. Svanmärkta produkter får inte innehålla några onödiga kemikalietillsatser som salvor eller parfymer. Bekanta dig med kriterierna för Svanmärket här.

Vad är Nyckelflaggan för något? Vad berättar den om?

Nyckelflaggan är ett tecken på att produkterna har tillverkats i Finland och sysselsätter finländska arbetstagare. Nyckelflaggan är ett registrerat samfundsmärke och är ett pålitligt bevis på att en produkt är finländsk. Vuokkoset är Finlands enda tillverkare av hygienprodukter för kvinnor och produkterna tillverkas i Ekenäs i Västra Finland. Genom att välja att köpa finländskt skapar du arbetstillfällen i Finland och kan bl.a. minimera utsläpp från transporter. Det är alltså en ansvarsfull gärning att välja en finländsk produkt. Du kan bekanta dig med övriga produkter som har fått Nyckelflaggan här.

Vad är allergimärket för något?

Allergi-, Hud- och Astmaförbundet kan bevilja allergimärket på ett neutralt sätt, till undersökta och säkra mensskydd. Märket garanterar att produkterna är säkra och att de uppfyller strikta produktspecifika krav. Allergimärkta mensskydd får inte innehålla parfymer, dofter eller andra ämnen som lätt kan framkalla irritation eller allergi. Muumi Baby-blöjorna är allergimärkta och passar även för bebisens känsliga hud.

Miljövänlighet

Hur kastar eller återvinner jag Vuokkoset-produkterna?

Du kan lägga de biologiskt nedbrytbara Vuokkoset Bio-produkterna i hushållskomposten eller slänga dem med blandavfallet. Övriga Vuokkoset-produkter slänger du med blandavfallet. Förpackningspåsarna för bindor kan du återvinna som plast. Trosskyddsaskarna återvinner du som kartong.

Hur har cellulosan i Vuokkoset-produkterna blekts?

Cellulosan har blekts med syre.

Är Vuokkoset-produkterna miljövänliga?

Vi beaktar miljövärdena under hela produktionskedjan, vid allt från valet av råvaror till hur man gör sig av med produkten. Vi väljer alla våra råvaruleverantörer så att de även tar sitt ansvar för miljön. Även materialen för våra produkter väljs på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Vi väljer att använda certifierad bomull i våra produkter och gör kontinuerligt våra produkter mer miljövänliga. Återvinning är viktigt för oss och därför är våra förpackningar antingen av vegetabilisk plast, polyeten eller kartong. Det går utmärkt att antingen återvinna eller bränna dem.

Bio produkserie

Vilka råvaror används i Vuokkoset Bio produkterna?

Bio bindor (alla är tillverkade av samma råvaror)

Bindans ytskikt är 100 % certifierad ekologisk bomull och det effektiva absorberande skiktet utgörs av klorfri cellulosa. Också bakgrundsmaterialet och den enskilda förpackningen är helt biologiskt nedbrytbara. Obs! Produkten kan innehålla delar av bomullsplantan. Inga tillsatta parfymer eller kemikalier.

Bio Normal trosskydd

Trosskyddets mjuka ytskikt är 100 % certifierad ekologisk bomull och det absorberande skiktet utgörs av klorfri cellulosa. Även bakgrundsmaterialet samt materialet i förpackningen är biologiskt nedbrytbara. Obs! Produkten kan innehålla delar av bomullsplantan. Inga tillsatta parfymer eller kemikalier.

Bio Ultralight trosskydd

Trosskyddets mjuka ytskikt är 100 % certifierad ekologisk bomull och är totalt biologiskt nedbrytbart. Även bakgrundsmaterialet i trosskyddet samt materialet i förpackningen är biologiskt nedbrytbara. Obs! Produkten kan innehålla delar av bomullsplantan. Inga tillsatta parfymer eller kemikalier.

Vuokkoset Bio varudeklaration:

Ytmaterialet är certifierad ekologisk bomull.

Det absorberande skiktet är 100 % klorfri cellulosa.

Bakgrundsmaterialet är en stärkelsebaserad film som är certifierat biologiskt nedbrytbar/komposterbar.

Bakgrundspappret är ett silikonpapper som är helt biologiskt nedbrytbart.

Även materialet för de individuella förpackningarna, så kallad biofilm, är helt biologiskt nedbrytbar/komposterbar.

Alla materialen är parfymfria och helt klorfria.

Hur slänger jag Vuokkoset Bio produkterna?

Vuokkoset Bio produkterna är helt biologiskt nedbrytbara men sorteringen av biologiskt avfall sker ortsspecifikt. Vissa anläggningar för biologiskt avfall tar inte emot hygienprodukter eftersom de innehåll mänskligt exkrement, mensblod. Följ de lokala anvisningarna för sortering av bioavfall. För att vara säker råder vi dig att slänga Vuokkoset Bio-produkterna antingen i din hemkompost eller med blandavfall.

Kan man lägga Vuokkoset Bio produkterna i bioavfallet efter användning?

Vuokkoset Bio produkterna är helt biologiskt nedbrytbara men sorteringen av biologiskt avfall sker ortsspecifikt. Vissa anläggningar för biologiskt avfall tar inte emot hygienprodukter eftersom de innehåll mänskligt exkrement, mensblod. Följ de lokala anvisningarna för sortering av bioavfall. För att vara säker råder vi dig att slänga Vuokkoset Bio-produkterna antingen i din hemkompost eller med blandavfall.

Är Vuokkoset Bio produkterna biologiskt nedbrytbara?

Alla Vuokkoset Bio bindor och deras individuella förpackningar samt trosskydden är biologiskt nedbrytbara. Även pappförpackningen för trosskydden är biologiskt nedbrytbar.

Är Vuokkoset Bio produkternas förpackningar biologiskt nedbrytbara?

Förpackningspåsen för bindorna är tillverkad av Green PE som inte är biologiskt nedbrytbart. Green PE är ett förnybart plastmaterial med biologisk bas och tillverkas av sockerrör. Materialet återvinns som plast.

Förpackningen för trosskydden är av kartong och är biologiskt nedbrytbar. Den kan du återvinna med pappavfall.

Varför är inte Vuokkoset Bio bindornas förpackning biologiskt nedbrytbar?

Vuokkoset Bio bindornas förpackning tillverkas av Green PE. Green PE är inte biologiskt nedbrytbart men är ett ytterst ekologiskt och hållbart alternativ för förpackningspåsar. Det att förpackningspåsen är hållbar är en viktig förutsättning för att vi ska kunna erbjuda våra Vuokkoset Bio produkter till konsumenter i varmare länder, där den biologiskt nedbrytbara förpackningspåsen tyvärr bröts ned alltför snabbt.

Green PE tillverkas av ett biologiskt baserat, förnybart material. Detta anges på förpackningen med symbolen ”I’m green”. Green PE tillverkas av sockerrör som binder koldioxid ur luften och på så sätt bidrar till kampen mot klimatförändringen. Sockerrören som används till att tillverka våra förpackningspåsar växer över 2000 km från Amazonas regnskogar. Green PE kan återvinnas som plast.

Hur återvinns Vuokkoset Bio produkternas förpackningar?

Bindornas förpackning är tillverkad av Green PE som du kan återvinna på samma sätt som vanlig plast. Kartongaskarna för trosskydden är biologiskt nedbrytbara men du kan även återvinna dem som kartong.

Bindornas individuella förpackningar är biologiskt nedbrytbara och därför kan du slänga dem i din hemkompost, med bioavfallet eller med blandat avfall.

Silikonpappret på trosskydden och bindorna (pappret med den tryckta Vuokkoset-logotypen) kan du slänga i din hemkompost eller med biologiskt eller blandat avfall.

Har Vuokkoset Bio produkterna certifikat att de är biologiskt nedbrytbara?

Råvarorna som används i Vuokkoset Bio produkterna – bomullen, cellulosan och bakgrundsskiktet – är alla biologiskt nedbrytbara men vi har inget certifikat för hela produktens nedbrytbarhet.

Hur lång tid tar det för Vuokkoset Bio produkterna att brytas ner?

Tiden för nedbrytning är beroende av förhållanden som luftfuktighet, temperatur, hur produkten placeras i komposten osv. så vi kan inte veta dess längd med säkerhet. Bomull förmultnas långsamt, trots att råvaran kommer direkt från naturen, det tar till exempel en ganska lång tid för en T-shirt av bomull att brytas ner.

Varifrån kommer bomullen som används i Vuokkoset Bio produkterna?

Den ekologiska bomullen som används kommer från flera olika källor men uppfyller alltid de strikta kraven för GOTS-certifikatet (Global Organic Textile stardard). Bomullen är ekologiskt odlad av små producenter. Det innebär att produktionen inte inkluderar några kemikalier som stödjer intensiv produktion. Alla gödningsmedel som används uppfyller också mycket strikta miljökriterier.

Varifrån kommer cellulosan som används i Vuokkoset Bio produkterna?

Cellulosan som används kommer från RaumaCell i Finland och oftast från finländska skogar men ibland även från övriga Norden.

Hur är bomullen och cellulosan i Vuokkoset Bio produkterna blekt? Används kemikalier för de här processerna?

Ingen del av produkterna har blekts med klor. Biprodukten av klorblekning är dioxin och det är ett känt cancerframkallande ämne. Bomullen som vi använder bleks med väteperoxid och cellulosan med syre.

Varför är cellulosa en bättre råvara för naturen än bomull?

Cellulosan kommer från nordiska skogar och därför orsakar transporten små utsläpp. Bomull kan inte odlas här i norr och måste därför transporteras långt ifrån. Dessutom kräver bomullsproduktionen mycket vatten och det är en belastning för naturen. I Vuokkoset Bio produkterna används bomull bara för den del där den verkligen behövs – i ytskiktet som berör huden. För det absorberande skiktet används cellulosa.

Innehåller Vuokkoset Bio produkterna plast?

Ja, det gör de. Bakgrundsfilmen i produkterna är tillverkad av biologisk plast. Plasten som används i Vuokkoset Bio produkterna är certifierat biologiskt nedbrytbar/komposterbar. Den biologiska plasten innehåller både naturliga och fossila råvaror. Produkterna innehåller ingen onödig plast.

Vilka slags plaster används i Vuokkoset Bio produkterna?

Den individuella förpackningen på bindorna är så kallad biofilm som är certifierat biologiskt nedbrytbar.

Bakgrundsplasten på bindorna och trosskydden är en stärkelsebaserad film som är certifierat biologiskt nedbrytbar (EN13432 certified biopolymer).

Vad för slags lim används i Vuokkoset Bio produkterna?

Tunna lager av två olika slags lim används vid tillverkningen av Bio produkterna. Det ena används för etikettlimning och det andra för strukturell limning. Båda limkvaliteterna är livsmedelsdugliga hartsbaserade smältlim och används i så pass små mängder att de inte påverkar produkternas biologiska nedbrytbarhet.

Vuokkoset Bio produkterna har V-label – vad betyder det?

V-Label är en internationellt erkänd och registrerad symbol som används för att identifiera veganska eller vegetariska produkter och tjänster. För konsumenterna är V-Label en lätt och tillförlitlig hjälp när de gör sina inköp. Vuokkoset Bio produkterna är veganska och har beviljats V-label. De strikta kriterierna för certifikatet innebär att produkten bevisligen inte innehåller några animaliska ingredienser och att inga djur eller animaliska ingredienser har använts i produktionsskedet.

Finns det bindor och trosskydd som inte är veganska?

Utan certifikat är det omöjligt att säga om alla råvarorna i en produkt är helt veganska.