Ungdomarnas psykiska hälsa behöver stöd och optimism

Vuokkoset nuori istuu autossa

Det har diskuterats mycket om utmaningarna med ungdomarnas psykiska hälsa, särskilt under pandemin. Den tvååriga undantagssituationen har påverkat tonåringarnas skolgång, kompisförhållanden och hobbyer – alla ungdomarnas grundpelare. Det är normalt att ungdomarna reagerar på pandemin och dess följder. De vuxna, oavsett om de är föräldrar eller hälsovårdspersonal, bör vara mer uppmärksamma på eventuella ändringar i hur ungdomarna beter sig och aktivt höra sig för om hur det är ställt.

Visste du att …
21 % av ungdomarna har måttlig till svår ångest*
14 % av ungdomarna känner sig ensamma*
39 % av ungdomarna har varit oroliga över sitt humör under det senaste året*

Hur mår Finlands ungdom?

Verksamhetschefen för Sekaisin Kollektiivi Satu Raappana, säger att ungdomarna ofta mår dåligt utan någon förklaring och att det känns som en klump i bröstet. Ungdomarna funderar över relationer, sexualitet, ensamhet och hur de ska orka i vardagen. Utbildade frivilliga har jour i Sekaisin Kollektiivis chatt varje dag för att hjälpa ungdomar med deras utmanande livssituationer.

”Tecknen på att man mår dåligt är individuella. Vissa kan inte sova på natten och inget gör dem mindre nedstämda. Andra är gråtfärdiga och flyr in i ensamheten, andra går på högvarv. Jag vill uppmuntra föräldrar och lärare och ungdomarna själva att identifiera tecknen på ändringar. Ibland kan de vara ett sätt att kommunicera om ett behov av hjälp. Det går lätt att få och söka hjälp. Man ska inte vänta tills allt har gått snett. Vi måste sänka stigmat kring psykiska problem. Att söka hjälp gör inte någon till en värre eller misslyckad människa”, säger Satu som sammanfattning.

Sekaisin Kollektiivis tjänster är bara ett av många sätt att söka hjälp. Det vore viktigt att hitta någon som möter den unga på ett öppet sätt och är närvarande. En del unga känner att det är lättare att skriva än att tala, medan det är bättre med en diskussion ansikte mot ansikte för andra. Oavsett vilken kanal man använder är det viktigaste att man hittar ljuspunkter även i en svår livssituation.

Följderna av coronaåren

En del ungdomar känner att coronaviruset har lagt en mörk skugga över framtiden och de har inte nödvändigtvis resurser att tänka sig en tid efter coronaviruset. Medierna har skrivit om ”en tickande bomb” på grund av psykisk ohälsa hos ungdomar, något som ger intryck av att ungdomarna utgör ett problem.

”Ungdomarna och alla deras reaktioner är värdefulla. Det viktigaste är att organisera olika kanaler där de kan söka hjälp, utveckla mångsidiga tjänster och möta ungdomarna även på webben. Skolkuratorerna har ofta bristfälliga resurser och en del unga tänker lojalt att deras kompisar behöver mer hjälp än de gör själva och därför söker de inte hjälp inom skolhälsovården. Tack och lov har de unga ett flexibelt sinne och om de får rätt stöd kan de återgå till det normala även efter svåra perioder”, säger Satu som sammanfattning.

Hälsningar till de unga och anvisningar till de vuxna

”Till de unga vill jag säga att de inte ska ge upp. Alla misslyckas ibland, ingen behöver vara bäst på allt. Livet ändras varje dag och i framtiden är alla alternativ möjliga – för alla. Det är inte så farligt om studierna har lidit lite under coronatiden. Det viktigaste är att sköta om sin egen psykiska hälsa och sina kompisförhållanden. Bekanta er med er själva i lugn och ro och lär er sociala färdigheter. Om ni börjar tänka självskadetankar ska ni prata om dem – alla undersökningar visar att det hjälper om man pratar. Man får och måste söka hjälp även om man inte vet vad som är fel. Väldigt få psykiska problem är bestående och trots en diagnos kan man leva ett normalt och bra liv”, säger Satu uppmuntrande.

”Jag vill påminna de vuxna om att fråga ungdomarna hur de har det. Det kan vara en utmaning för en ung person att berätta om sitt liv för sina föräldrar. Ändå måste man ge dem utrymme och en möjlighet att ge uttryck för sina känslor i ord. Möten i vardagen, att skapa en säker atmosfär och ha tålamod – det är något som den vuxna behöver värna om. Föräldrarna behöver klara av och älska den unga även om han eller hon svär och slår i dörren. Det går aldrig att veta när den unga börjar bete sig annorlunda och faktiskt vill berätta hur det är ställt”, säger Satu.

Var får man hjälp med psykiska problem?

Sekasin-chatten är öppen varje dag, året runt
Sekaisin Gaming är Finlands största webbgemenskap för unga, med professionella moderatorer
Skolhälsovården

*Källa: Skolhälsoundersökningen Kouluterveyskysely 2021

Dela artikel:
Nuoria inspiroiva ja kannusta latausikoni