Kuukautiset eivät ole sukupuolikysymys

Vuokkoset ihmisjoukko yhdessä.

Kuukautiset eivät ole vain naisten asia, sillä transtaustaisilla miehillä ja muunsukupuolisilla voi olla kohtu ja menkat. Kuukautisiin liittyvät oletukset ja terminologia on hyvin sukupuolittunut, ja sen vuoksi on hyvä muistaa, että kuukautiset eivät ole merkki naiseudesta.

Tieto lisää tasavertaisuutta

Kuukautisia pitäisi käsitellä aiempaa laajemmin ja ymmärtää, että menkat tai niiden puuttuminen ei määritä kuka on nainen ja kuka ei. Menkkoja ei ole vaihdevuodet ohittaneilla naisilla tai ne voivat jäädä pois hormonaalisen ehkäisyn vuoksi. On myös naisia, joilla on sairauden vuoksi poistettu kohtu tai transnaisia, joilla ei ole koskaan kohtua ollutkaan.

Transmiehillä, jotka käyvät läpi hormonikorvaushoitoja voi edelleen olla kuukautiset, jotka yleensä loppuvat muutamassa kuukaudessa testosteronin aloittamisen jälkeen. Osa miehistä ei kuitenkaan halua hormonikorvaushoitoa, joten kuukautiset voivat jatkua normaaliin tapaan. Sukupuolettomilla ja muunsukupuolisilla voi myös olla kuukautiset.

Yhteiskunta muuttuu asenteiden mukana

Liian kapeakatseinen suhtautuminen kuukautisiin voi aiheuttaa päänvaivaa ja identiteettiongelmia. Transnaiset voivat kokea väheksyntää ja naiseuden mollaamista kuukautisten puuttumisen vuoksi. Transmiehet voivat joutua haastaviin tilanteisiin, sillä esimerkiksi työpaikkojen miesten vessoista ei löydy siteitä tai tamponeita, mikäli vuoto yllättää. Kuukautisista johtuviin haasteisiin, kuten PMS-oireisiin ei myöskään osata suhtautua myötätuntoisesti.

Muuttamalla asenteita ja avartamalla näkökulmia poistamme myös sukupuolivähemmistöihin suuntautuvaa syrjintää. Vähintä, mitä jokainen ihminen voi tehdä on ymmärtää, että kuukautiset eivät ole naiseuden määritelmä ja ymmärtää erilaisuutta myös tämän asian takan.

Tunnetko jo nämä termit? Näin puhut asioista niiden oikeilla nimillä

Cis tarkoittaa sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti ja sen ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja kulttuurisen odotusten mukainen. Cisnainen on syntymässä määritelty tytöksi ja cismies pojaksi.

Trans on cis-sanan vastakohta, joka kuvaa henkilöä, jonka sukupuoli ei ole yksiselitteisesti hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen liittyvien odotusten mukainen.

Transnuori sana kuvaa nuorta henkilöä, jonka sukupuoli-identiteetti voi olla esimerkiksi muunsukupuolinen, transsukupuolinen tai transvestiitti.

Transvestiitti on yleensä tyytyväinen syntymässä määriteltyyn sukupuoleen, mutta hänellä on tarve ilmaista toista sukupuolta eläytymällä ja pukeutumalla. Transvestiitille on tärkeää, että hänet kohdataan siinä sukupuolessa, jota hän kulloinkin ilmentää.

Intersukupuolisuus tarkoittaa sitä jos henkilön kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolisuus voi jollekin olla myös sukupuoli-identiteetti.

Muunsukupuolinen henkilö voi olla sekä mies että nainen, jotain näiden väliltä tai täysin jotain muuta.

Sukupuolen korjaus tarkoittaa lääketieteellisiä hoitoja, joiden avulla transsukupuolinen tai muunsukupuolinen henkilö voi korjata kehoaan vastaamaan sukupuoli-identiteettiään. Sukupuolen korjaaminen on sekä sosiaalinen että juridinen prosessi.

Sukupuoleton on henkilö, jolla ei ole sukupuoli-identiteettiä. Osa taas ajattelee sukupuolettomuuden olevan oma sukupuoli-identiteetti. Sukupuoleton saattaa käyttää termiä agender kuvaamaan itseään.

 

Lähde: Duodecim Aikakauskirja, Seta ry, lukuisat kommentit blogeissa ja Instagramissa

Kuukautishäpeä ei kuulu 2020-luvulle. Kukistetaan se yhdessä! Lue koko juttu.

Jaa artikkeli:
Nuoria inspiroiva ja kannusta latausikoni