Vi 💚 miljö

Vuokkoset nuoret katsovat auringonlaskua.

Våra dagliga val för miljöns bästa påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Vi bygger upp framtiden genom dagliga lösningar. Genom att välja Vuokkoset kan du vara säker på att vi mycket noggrant har övervägt miljöeffekterna. 🌱

Hos oss beaktas miljövärderingarna i hela produktionskedjan. Vi anlitar enbart råvaruleverantörer som också själva tar ansvar för miljön. Materialen i våra produkter väljs också på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Återvinning är viktigt för oss. Alla våra produktförpackningar består av biologiskt nedbrytbar plast, polyeten eller kartong och kan antingen återvinnas eller brännas. Från oss går inget produktionsavfall till avstjälpningsplatsen!

Dela artikel:
Nuoria inspiroiva ja kannusta latausikoni