Nuorten mielenterveys tarvitsee tukea ja toiveikkuutta

Vuokkoset nuori istuu autossa

Nuorten mielenterveyden haasteista on puhuttu erityisesti pandemia-aikana paljon. Kahden vuoden poikkeusolot ovat vaikuttaneet teini-ikäisten koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja harrastuksiin – kaikkiin nuoruuden peruspilareihin. Nuorten reagoiminen pandemiaan ja sen seurauksiin on normaalia. Aikuisten, olivatpa he vanhempia tai terveydenhuollon ammattilaisia, tulisi entistä herkemmin huomata muutokset nuoren käyttäytymisessä ja kysyä kuulumisia aktiivisesti.

Tiesitkö, että…
21% nuorista kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistusta*
14% nuorista kokee olevansa yksinäisiä*
39% nuorista on ollut huolissaan mielialastaan viimeisen vuoden aikana*

Miten suomalaiset nuoret voivat?

Sekaisin Kollektiivin toiminnanjohtaja Satu Raappana kertoo, että nuoret kokevat usein selittämätöntä pahaa oloa, joka tuntuu möykkynä rinnassa. Nuoria mietityttää ihmissuhteet, seksuaalisuus, yksinäisyys ja arjen jaksaminen. Joka päivä koulutetut vapaaehtoiset päivystävät auttamassa nuoria haastavissa elämäntilanteissa Sekaisin Kollektiivin Sekaisin-chatissa.

“Merkit pahasta olosta ovat yksilöllisiä. Jollain menee yöunet, eikä alakuloa piristä mikään. Toiset nuoret ovat itkuisia ja vetäytyvät yksinäisyyteen, jotkut käyvät kovasti ylikierroksilla. Kannustankin vanhempia ja opettajia, sekä nuoria itseään tunnistamaan muutoksen merkit, sillä ne voivat joskus viestiä avuntarpeesta. Apua saa ja pitää hakea matalalla kynnyksellä, eikä odottaa, että asiat luisuvat huonolle tolalle. Mielenterveyden ongelmien ympärillä olevaa stigmaa pitää laskea, eikä avun pariin hakeutuminen tee kenestäkään huonoa tai epäonnistunutta ihmistä”, Satu summaa.

Sekaisin Kollektiivin palvelut ovat vain yksi tapa hakea apua. Tärkeää olisi löytää henkilö, joka kohtaa nuoren avoimesti ja on läsnä. Osa nuorista kokee kirjoittamisen olevan helpompaa kuin puhumisen, joillekin sopii parhaiten kasvotusten keskustelu. Olipa väylä mikä tahansa, tärkeintä on löytää vaikeankin elämäntilanteen keskeltä valonpilkahduksia.

Koronavuosien seuraukset

Osa nuorista kokee, että korona on tuonut tumman varjon tulevaisuudelle, eikä nuorilla ole välttämättä voimavaroja kuvitella aikaa koronan jälkeen. Media on kirjoittanut nuorten “mielenterveyspommista”, joka leimaa nuoret ongelmatapauksiksi.

“Nuoret ovat arvokkaita kaikkine reaktioineen. Tärkeintä on järjestää erilaisia väyliä hakea apua, kehittää monimuotoisia palveluita ja kohdata nuoret myös verkossa. Koulukuraattoreiden resurssit ovat usein vajaavaisia, ja osa nuorista ajattelee lojaalisti, että kaveri tarvitsee enemmän apua kuin he itse, eivätkä siksi hakeudu avun pariin kouluterveydenhuollossa. Onneksi nuorten mielet ovat joustavia ja vaikeiden jaksojen jälkeen, oikein tuettuna, he pystyvät palautumaan uomiinsa”, Satu summaa.

Terveisiä nuorille ja ohje aikuiselle

“Kaikille nuorille haluaisin sanoa, että älkää luovuttako. Jokainen ihminen epäonnistuu joskus, kaikessa ei tarvitse olla paras. Elämä muuttuu joka päivä ja tulevaisuudessa kaikki vaihtoehdot ovat mahdollisia – ihan jokaiselle. Jos korona-aikana opinnot ovat menneet hetken alamäkeä, se ei ole niin vakavaa. Tärkeintä on pitää huolta omasta mielenterveydestä ja kaverisuhteista. Tutustukaa itseenne rauhassa ja opetelkaa ihmissuhdetaitoja. Jos mieleen tulee itsetuhoisia ajatuksia, puhukaa niistä rohkeasti – kaikki tutkimukset osoittavat, että puhuminen auttaa. Apua saa ja pitää hakea, vaikkei ihan tietäisi mikä on pielessä. Harva mielenterveyden häiriö on ikuinen, ja diagnoosista huolimatta voi elää normaalia hyvää elämää”, Satu kannustaa.

“Aikuisia muistuttaisin kysymään nuorilta, mitä heille kuuluu. Nuorelle voi olla haastavaa kertoa elämästään omalle vanhemmalle, mutta silti heille pitää antaa tilaa ja mahdollisuus sanoittaa tunteitaan. Arkiset kohtaamiset, turvallisen ilmapiirin luominen ja pitkä pinna – näitä aikuisen on vaalittava. Vaikka nuori haistattelisi ja paiskoisi ovia, tulee vanhemman kestää ja rakastaa. Koskaan ei tiedä, milloin käytös muuttuu ja nuori haluaakin aidosti kertoa kuulumisistaan”, Satu neuvoo.

Mistä apua mielenterveysongelmiin?

Sekasin-chat, joka on auki vuoden jokaisena päivänä
Sekaisin Gaming on Suomen suurin ammatillisesti moderoitu nuorille suunnattu verkkoyhteisö
Oman koulun terveydenhuolto

*Lähde: Kouluterveyskysely 2021

Jaa artikkeli:
Nuoria inspiroiva ja kannusta latausikoni