Vuokkoset For men- tamponi

Vuokkoset For men tamponi

Kuukautiset eivät ole vain naisten asia, sillä transtaustaisilla miehillä ja muunsukupuolisilla voi olla kohtu ja menkat. Siksi Vuokkoset lanseeraa kansainvälisellä transtietoisuuden viikolla tamponin, joka on tarkoitettu miehille.

Tieto lisää tasavertaisuutta

Transmiehillä, jotka käyvät läpi hormonikorvaushoitoja voi edelleen olla kuukautiset, jotka yleensä loppuvat muutamassa kuukaudessa testosteronin aloittamisen jälkeen. Osa miehistä ei kuitenkaan halua hormonikorvaushoitoa, joten kuukautiset voivat jatkua normaaliin tapaan. Sukupuolettomilla ja muunsukupuolisilla voi myös olla kuukautiset.

Vuokkoset haluaa uudella tuotteella nostaa keskusteluun hygieniatuotteiden sukupuolittuneisuutta ja transmiesten kuukautisiin liittyvää ahdistusta, sillä transmiehille kuukautiskivut eivät ole vain fyysistä kipua. Tutkimuksissa on havaittu, että 93 % transmiehistä on kokenut kuukautisiin liittyvää sukupuolidysforiaa. Projektin asiantuntija, sukupuolen korjausprosessin läpikäynyt ihmisoikeuskouluttaja, DEI-konsultti, puhuja ja LGBTQ+-erikoisosaaja Dakota Robin jakaa huolen:

”Muistan kuinka nuorena kuukautiset tuntuivat paitsi oudoilta, myös jollain tapaa vääriltä. Koko kuukautisten maailma oli vieras, lähtien siitä miltä tuotteet näyttivät, mistä ne löytyivät kaupasta ja miten niistä puhuttiin mediassa. Kuukautiset liittyvät kulttuurissamme vahvasti feminiinisyyteen, mikä ei huomioi menstruoivien ihmisten moninaisuutta.”

Yhteiskunta muuttuu asenteiden mukana

Liian kapeakatseinen suhtautuminen kuukautisiin voi aiheuttaa päänvaivaa ja identiteettiongelmia. Transnaiset voivat kokea väheksyntää ja naiseuden mollaamista kuukautisten puuttumisen vuoksi. Transmiehet voivat joutua haastaviin tilanteisiin, sillä esimerkiksi työpaikkojen miesten vessoista löytyy harvoin roskiksia kuukautistuotteille, mikäli vuoto yllättää. Kuukautisista johtuviin haasteisiin, kuten PMS-oireisiin ei myöskään osata suhtautua myötätuntoisesti. Miehille suunnatun For Men -tamponin lisäksi suunnitteilla on myös toinen, For Me -tamponi, joka on nimensä mukaisesti suunnattu kaikille sukupuoleen tai identiteettiin katsomatta.

Muuttamalla asenteita ja avartamalla näkökulmia poistamme sukupuolivähemmistöihin suuntautuvaa syrjintää. Vähintä, mitä jokainen ihminen voi tehdä on ymmärtää, että kuukautiset eivät ole naiseuden määritelmä ja ymmärtää erilaisuutta myös tämän asian takana.
Dakota Robin.

Tunnetko jo nämä termit? Näin puhut asioista niiden oikeilla nimillä

Cis tarkoittaa sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti ja sen ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja kulttuurisen odotusten mukainen. Cisnainen on syntymässä määritelty tytöksi ja cismies pojaksi.
Trans on cis-sanan vastakohta, joka kuvaa henkilöä, jonka sukupuoli ei ole yksiselitteisesti hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen liittyvien odotusten mukainen.
Transnuori sana kuvaa nuorta henkilöä, jonka sukupuoli-identiteetti voi olla esimerkiksi muunsukupuolinen, transsukupuolinen tai transvestiitti.
Transvestiitti on yleensä tyytyväinen syntymässä määriteltyyn sukupuoleen, mutta hänellä on tarve ilmaista toista sukupuolta eläytymällä ja pukeutumalla. Transvestiitille on tärkeää, että hänet kohdataan siinä sukupuolessa, jota hän kulloinkin ilmentää.
Intersukupuolisuus tarkoittaa sitä jos henkilön kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolisuus voi jollekin olla myös sukupuoli-identiteetti.
Muunsukupuolinen henkilö voi olla sekä mies että nainen, jotain näiden väliltä tai täysin jotain muuta.
Sukupuolen korjaus tarkoittaa lääketieteellisiä hoitoja, joiden avulla transsukupuolinen tai muunsukupuolinen henkilö voi korjata kehoaan vastaamaan sukupuoli-identiteettiään. Sukupuolen korjaaminen on sekä sosiaalinen että juridinen prosessi.
Sukupuoleton on henkilö, jolla ei ole sukupuoli-identiteettiä. Osa taas ajattelee sukupuolettomuuden olevan oma sukupuoli-identiteetti. Sukupuoleton saattaa käyttää termiä agender kuvaamaan itseään.


Lähteet:
Experiences with Menses in Transgender and Gender Nonbinary Adolescents
Duodecim Aikakauskirja, Seta ry, lukuisat kommentit blogeissa ja Instagramissa
Kuukautishäpeä ei kuulu 2020-luvulle. Kukistetaan se yhdessä! Lue koko juttu.

Jaa artikkeli:
Nuoria inspiroiva ja kannusta latausikoni