Vuokkoset joulukalenteri arvonnan säännöt

Vuokkoset joulukalenterin viralliset säännöt. Osallistu arvontaan Vuokkoset Instagram-sivuilla @vuokkoset 1.12.-24.12.2021 välisenä aikana.

Kilpailun järjestäjä

Arvonnasta vastaa Delipap Oy, johon viitataan jäljempänä nimellä ”Järjestäjä”.

Osallistumiskelpoisuus ja osallistuminen arvontaan

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt, pois lukien yrityksen työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa.

Osallistuminen tapahtuu Instagram-tilillä @vuokkoset osallistumalla kyseisen päivän julkaisussa kerrottuun tehtävään.

Mikäli arvonnan voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen.

Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat arvonnasta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään arvontaa tulosten tai arvonnan todennäköisyyksien muuttamiseksi esimerkiksi kommentoimalla yksittäiseen arvontapostaukseen useita kertoja.

Palkinto

Joulukalenterin luukkujen palkinnot ilmoitetaan Instagramissa @vuokkoset-tilillä aina kunkin päivän kohdalla. Järjestäjän raati valitsee voittajan kaikkien ko. päivänä luukkuun osallistuneiden kesken.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta Instagramissa yksityisviestillä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa, voidaan tilalle valita uusi voittaja. Käyttämätöntä palkintoa ei korvata eikä sitä voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä vastaa palkintojen arpajaisveroista.

Sääntöjen hyväksyminen ja muutosoikeus

Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat hyväksyvät nämä arvonnan viralliset säännöt. Järjestäjällä on oikeus tarpeen vaatiessa muuttaa näitä sääntöjä ilman erillistä ilmoitusta.

Järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Palkinnon voittaja vastaa mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai arvontaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.
Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivulla.

Instagramin vastuuvapaus

Kilpailu ei ole millään tavoin Instagramin tai Facebookin rahoittama, tukema tai ylläpitämä.

Henkilötiedot

Kilpailuun osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman henkilön omaa suostumusta. Voittajien yhteystiedot voidaan luovuttaa joulukalenterissa mukana olevien kumppaneiden käyttöön palkinnon postitusta varten. Järjestäjä pidättää oikeuden julkaista voittajien nimet Internet- ja Instagram-sivuilla.