vuokkoset-logo

Endast rena och säkra råvaror

All mänsklig verksamhet lämnar avtryck på miljön. Miljöns tillstånd är något vi alla funderar över, eftersom vår hälsa och vårt välbefinnande är beroende av ren natur, jordmån och luft. Vi gör dagligen val som påverkar vår livsmiljö. Genom att välja Vuokkoset kan du vara säker på att miljöeffekterna är mycket noggrant övervägda. Som bevis på vårt miljöansvar har Vuokkoset-produkterna beviljats Svan-märket.

Det är ingen självklarhet att engångsprodukter får Svan-märket, mycket stränga kriterier ställs på produkterna och tillverkningen av dem. De material och råvaror som används i produkterna måste tillverkas på ett energisnålt och miljövänligt sätt. Det uppstår inget avfall för avstjälpningsplatsen vid vår produktion, eftersom produktionsavfallet bränns eller återanvänds. Den värme som uppstår vid förbränningen utnyttjas som energi. Svan-märkta produkter får inte innehålla några kemikalier som är skadliga för människan eller miljön, till exempel onödiga parfymer, fuktighetskrämer eller färgämnen. Vi beaktar alltså miljöeffekterna under produktens hela livscykel, från valet av material till kassering av produkten. Vuokkoset är ett ansvarsfullt miljöval!

close