vuokkoset-logo

Delipap Oy – för välmående, i Finland sedan 1979

Delipap Oy är den enda tillverkaren av engångsbindor och -blöjor i Finland. Vårt familjeföretag grundades 1979 och sedan dess har vi varit en del av finländarnas vardag. Hörnstenar i vårt företag är det finländska ursprunget, miljöansvar, hudvänlighet och hög kvalitet.

Våra långa traditioner bygger på behov och välbefinnande i det dagliga livet. Grundaren Raimo Nuorties lille son tålde inte den tidens tygblöjor, vilket fick pappa Raimo att inleda produktutveckling. Raimo utvecklade blöjor med rent, nytt papper som råvara. Papperet krossades till pappersmassa som formades till en mjuk lamellstruktur som fördelade fukten jämnt inuti blöjan. Detta var början på Muminblöjans historia.

Snart utökades vår verksamhet till dambindor. Produktfamiljen Vuokkoset fick sitt namn från finskans vitsippor, ”valkovuokot”, som Raimo Nuortie beundrade tillsammans med sina döttrar i vårskogen.

Numera sysselsätter vårt familjeföretag cirka 80 personer i olika uppgifter. Raimos dotter Sanna Karhu är företagets VD och hennes tvillingsyster Riikka Nuortie är produktionschef. Delipap Oy hör även till Familjeföretagens förbund rf.

close