vuokkoset-logo

Barn utvecklas i olika takt

Puberteten är ett skede i den unga människans liv där utvecklingen inte sker enligt ett visst exakt tidsschema. De fysiska och mentala förändringarna uppträder inte i identisk ordningsföljd hos jämnåriga. Vissa tonåringar växer kraftigt på längden, hos vissa börjar brösten växa först och hos andra växlar humöret kraftigt, även om det ännu inte har skett några fysiska förändringar.

I tonåringens klass kan det finnas en som redan har fått sin mens och en annan som fortfarande gillar att leka ute på gården. Tonåringar som är ytterligheter i utvecklingen kan ha det svårt. En som kommer senare in i puberteten förstår inte varför kompisarna på gården inte längre vill leka, och i samma klass kan det finnas flickor som gömmer de växande brösten under bylsiga kläder. Därför är det viktigt att föräldrarna stöttar sitt barn och accepterar henne som hon är och i det skede av puberteten hon befinner sig.

Det är bra att uppmuntra tonåringen och ge henne beröm och positiva kommentarer. Vackra ord och en uppmuntrande atmosfär är viktiga påminnelser för tonåringen om att hon är värdefull som hon är. Med uppmuntran och stöd växer tonåringen upp till en harmonisk vuxen trots upp- och nedgångar under puberteten.

close